liberta care

© 2018 Liberta-Care


Coaching jongeren
Talentontwikkeling
Ondernemerschap
liberta care

Privacy statement


Herstel in mooie omgeving

Internationale ervaring vergroot écht je wereld


Stichting Liberta Care is mede-organisator van activiteiten die gefinancierd worden vanuit het EU programma Erasmus+

Dit zijn activiteiten voor jongeren, jongerenwerkers, werkers in de volwasseneneducatie. Ook zijn er een aantal partnerschappen in ontwikkeling.

Onze thema’s zijn:

Sustainability (duurzaamheid)

Personal development (persoonlijke ontwikkeling)

Healing (heling)


Wil je betrokken zijn bij het organiseren van EU projecten met één van deze thema’s?

Meld je dan bij Mieke Elzenga.


Er zijn mogelijkheden om je binnen de EU projecten te ontwikkelen tot Youthleader, ontwikkelaar van projecten, trainer, …

Aanmelding bij concrete activiteiten waar we als partnerorganisatie bij betrokken

zijn, kan via de facebookpagina van Liberta Education


Wat biedt Erasmus+ ?


De Europese Unie ondersteunt met Erasmus+ de educatieve, professionele en persoonlijke ontwikkeling van deelnemers in de sectoren onderwijs, training, jeugd en sport, in Europa en daarbuiten. Het programma biedt mensen van alle leeftijden de mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen in binnen- en buitenland.


Door met Erasmus+ in het buitenland te studeren, te werken of deel te nemen aan internationale projecten, verbeteren professionals, studenten, jongeren en jongerenwerkers hun communicatieve en interculturele vaardigheden. Zij doen onmisbare soft skills en talenkennis op. Deelnemers aan het programma Erasmus+ worden bovendien uitgedaagd om competenties te ontwikkelen die belangrijk zijn om actief deel te nemen aan de maatschappij.


Het programma helpt daarnaast de kwaliteit van onderwijs en training en van het jeugd- en jongerenwerk te verbeteren, door middel van internationale samenwerkingsprojecten. Erasmus+ levert zo een bijdrage aan economische groei, werkgelegenheid, gelijke kansen en inclusie in Europa.


“In het buitenland kom je letterlijk los van je vertrouwde ‘bubbel’ en je eigen cultuur. Je leert wat het is om je in een internationale, interculturele context te

bewegen.” Rianne Letschert, rector magnificus Universiteit van Maastricht


In Europa deden sinds de oprichting in 1987 al meer dan tien miljoen deelnemers mee aan het programma! Alle 27 EU-lidstaten nemen deel, evenals IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije, Noord-Macedonië en Servië. Ook organisaties en instellingen uit het Caribische deel van het Koninkrijk nemen deel aan het programma Erasmus+.


Ontdek de mogelijkheden van Erasmus+


Werk je in het onderwijs of de jeugdsector? Lees dan meer over alle mogelijkheden van het programma Erasmus+:We delen graag de mooiste verhalen van deelnemers aan het programma met je. Volg Erasmus+ ook op social media, en meld je aan voor onze nieuwsbrief voor het laatste nieuws en deadlines voor subsidieaanvragen. Laat je inspireren - en ontdek zelf wat Erasmus+ voor jou kan betekenen!

Nadere informatie vanuit het Nederlands Agentschap:Samenwerking binnen de EU


In september 2021 is er een Expertmeeting in Ierland geweest overERASMUS+ en het Europees vrijwilligerswerk!

Cloughjordan ecovillage, op het platteland van Tipperary, Ierland, was het toneel van een bijeenkomst (de eerste sinds Covid-reisregels werden versoepeld) van

Europese ecovillages met ervaring en expertise in het runnen van Erasmus+- en ESC- projecten. Het project is medegefinancierd door het Erasmus+ programma

van de Europese Unie via het Ierse Nationale Agentschap, Leargas. Het doel van deze expertmeeting was drieledig: Lees verder in dit PDFdocument