liberta care

© 2018 Liberta-Care


Coaching jongeren
Talentontwikkeling
Ondernemerschap
liberta care

Privacy statement


Stichting Liberta Care


Stichting Liberta Care  

Het is een erkend leerbedrijf voor maatschappelijke opvangMissie en visie van Liberta Care


Missie, waar staat Liberta Care voor?

Iedereen heeft talenten en kan deze ontwikkelen, afhankelijk van de juiste omstandigheden en begeleiding.

Talenten dragen er zorg voor dat mensen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers, die (naar vermogen)  in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.


Liberta Care, is een organisatie (Stichting) die zorg draagt voor maatschappelijke opvang.


Onze missie is cliënten te ondersteunen omdat wij geloven dat iedereen talenten heeft en die kan ontwikkelen.

We laten cliënten ontdekken wat hun talenten zijn en begeleiden hen bij het ontplooien ervan; De basis creëren voor zelfvertrouwen, zelfstandig functioneren en gelukkig zijn.


Liberta Care heeft een specialistisch team, van ervaren professionals die werkzaam zijn geweest in de jeugdzorg, psychiatrie, ambulante begeleiding in ‘de wijk'.

Uitgangspunt in de begeleiding is: wat wil je? wat kan je? waarin kunnen we je ondersteunen?

Wat je al zelf kan, doe je zelf. Waar heb je nog moeite mee? wat heb je daarin van ons nodig?

Tevens is het onze missie onze cliënten helder te maken wat ze aan vaardigheden nodig hebben om in Nederland een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Ook als ze er niet zelf om vragen, maar wij zien dat er kennis of vaardigheden ontbreken, zetten we daar in de begeleiding op in.

Eigen keuze van de cliënt staat centraal, en voorkomen van 'problemen' is een aandachtspunt.


In onze werkwijze is specifiek: Korte lijnen (grote bereikbaarheid), werken in kleine teams, persoonlijke benadering (maatwerk), aandacht voor taal- en cultuur, samenwerken (intern en extern)

flexibiliteit, doel- en ontwikkelingsgericht. Een lerende organisatie waarin we leren met elkaar en onze omgeving.


Liberta Care biedt cultuurspecifieke begeleiding. Dat betekent dat onze medewerkers zich hebben verdiept in de cultuur en ervaringen van onze cliënten.

Bv. in Nederland is eerlijkheid een kernwaarde. In Eritrea is de 'eer van de familie' belangrijker dan eerlijkheid. In de gesprekken is het dus belangrijk hiermee rekening te houden.

Een punt om alert op te zijn is dat het personeel 'tegen elkaar uitgespeeld kan worden.

In Nederland hanteren we de 'behoeftepiramide van Maslov'. Voor Afrikaanse culturen geldt de piramide van Pinto'.           
Leven in een oorlogsgebied, vluchten, een oversteek maken met gammele bootjes over de Middellandse Zee, seksueel geweld, omgaan met het overlijden van familieleden door geweld en zelfmoord, dit zijn ervaringen waar onze cliënten mee te maken hebben.

Om dit goed te kunnen begrijpen hebben we een taal- en cultuur tolk, die intermediair is in gesprekken met onze cliënten.

Tevens hebben we teambijeenkomsten rond thema's, waar we vragen stellen en samen zoeken naar een specifiekere aanpak in de begeleiding.

Dit leidt regelmatig tot een nieuwe aanpak, herformulering van beleid en nieuwe activiteiten. Dit delen we dan weer in de evaluatieoverleggen met de gemeente.


Liberta Care wil met haar dienstverlening aan kwetsbare groepen in de samenleving werken en bijdragen aan een hogere kwaliteit van leven.

Liberta Care komt op voor een samenleving waarin mensen actief vormgeven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar.


Duurzaamheid, oog hebben voor mens en milieu, zijn tevens belangrijke waarden van onze organisatie.


Visie


Liberta Care ervaart dat voor onze cliënten dat de verschillend met het leven in het land van herkomst, zeer groot zijn.

Jongeren komen veelal uit groot familieverband en gaan vanaf hun 18e in Nederland zelfstandig wonen. Eenzaamheid ligt dan op de loer.


Sporten doen we in Nederland veelal in georganiseerd verband, in Eritrea gaan ze met elkaar sporten als er mensen zijn die bv op zo'n moment willen voetballen.


Tijd, is een rekbaar begrip; op tijd komen is in Nederland essentieel, als je niet op tijd bent 'verlies je je baan'. In Afrika is dit veel minder strikt.


Vluchtelingen kunnen het beste opgevangen worden in de eigen regio. De cultuurshock die ze hier ondergaan is groot. Mensenhandelaren hebben hen verkeerd voorgelicht over hoe het leven in 'het Westen' is. Om de eer te redden, wordt het thuisfront vaak niet op de hoogte gesteld dat het hier niet zo'n Walhalla is.

De reis heeft veel geld gekost (bedragen van 10.000,- dollar worden genoemd) en deze kosten moeten worden terugbetaald aan de familie in Eritrea.

Als gezinshereniging wordt afgewezen, is er vaak sprake van isolement en de jongere heeft (voelt) hier de verantwoordelijkheid veel geld te verdienen om de familie te onderhouden.

Geld dat wordt 'opgestuurd' komt vaak niet aan.


Vandaar dat Liberta Care werkt aan realisatie van de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (Global Goals UN) middels de op te zetten Global Goals Hub.


Hoe zien we ons zelf in de wereld van morgen?

Mieke Elzenga

PROFIEL

Sociaal ondernemer, die vanuit betrokkenheid bij een inclusieve samenleving en het belang van eco-system based governance, mensenrechten en burgerleiderschap, (samen-)werkt aan integrale concepten voor wonen, leren en werken

CV Mieke Elzenga augustus 2022

Mieke Elzenga